Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii w Krośnie. Jesteśmy Zakładem Opieki Zdrowotnej wykonującym badania histopatologiczne, cytodiagnostyczne, śródoperacyjne, biopsyjne i immunohistochemiczne, głównie w dziedzinie onkologii i w specjalnościach zabiegowych, które są konieczne do podjęcia decyzji terapeutycznych.

Naszym wielkim atutem jest kadra znakomitych pracowników – lekarzy histopatologów, cytodiagnostów, techników medycznych i pracowników administracyjnych. Wszyscy pracujemy z pasją i dla każdego z nas najbardziej liczy się interes i dobro pacjenta oraz postawienie prawidłowej diagnozy. W pracy codziennej jesteśmy życzliwi, nie tworzymy napięć i konfliktów oraz chcemy jak najlepiej traktować naszych pacjentów, ich rodziny oraz interesantów.

Posiadamy pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu jakość naszych badań jest zgodna z europejskimi i światowymi standardami diagnostycznymi. Dbamy o każdy szczegół procesu diagnostycznego oraz nieustannie szkolimy się zawodowo, dlatego też śmiało patrzymy w przyszłość medycyny.

Zaproszenie do współpracy

NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii w Krośnie świadczy usługi w zakresie badań histopatologicznych i cytodiagnostycznych. Dysponuje dużym zapleczem technicznym pozwalającym na szybkie opracowanie materiałów tkankowych i przygotowanie preparatów histopatologicznych i cytologicznych zgodnie z najwyższymi standardami diagnostycznymi. Dobrze funkcjonujące pracownie pozwalają na wydawanie wyników w okresie od 1 dnia do 5 dni od otrzymania materiału.

Zapraszamy do współpracy w zakresie kompleksowej diagnostyki histopatologicznej i cytodiagnostycznej szpitale, oddziały zabiegowe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne gabinety lekarskie i wszystkich zainteresowanych pacjentów.

Lekarze i pracownicy NZOZ Centrum Diagnostyki Zakład Patomorfologii dołożą wszelkich starań, aby współpraca była dobra i owocna oraz odznaczała się wysoką jakością.

Histopatologia

Histopatologia jest działem patomorfologii* (dawniej nazywanej anatomią patologiczną), która bada pod mikroskopem zjawiska chorobowe zachodzące w komórkach oraz tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach. Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny zgonu i istniejących zmian chorobowych u osób zmarłych, u których wykonano autopsję.

Zakres wykorzystania diagnostycznego i znaczenie histopatologii w codziennej praktyce klinicznej stale się zwiększa. Przedmiotem badania histopatologicznego są usunięte chirurgicznie narządy lub części narządów oraz specjalnie pobrane wycinki tkankowe w trakcie zabiegów chirurgicznych nazywanych biopsją. Badanie histopatologiczne umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance oraz daje wiarygodną i ostateczną diagnozę, stąd ich wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji terapeutycznych.

* Patomorfologia to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.

Cytodiagnostyka

Cytodiagnostyka jest działem patomorfologii* oraz metodą diagnostyczną w medycynie, polegającą na badaniu pod mikroskopem komórek pobranych przyżyciowo. Jest ona wykorzystywana głównie w diagnostyce chorób nowotworowych. Ocena mikroskopowa polega na analizie składu komórkowego preparatu cytodiagnostycznego oraz poszukiwaniu nieprawidłowych cech w budowie morfologicznej komórek.

Zaletą cytodiagnostyki jest mała inwazyjność badania, możliwość powtórzenia oraz szybkość badania. Wadą badań cytodiagnostycznych, w porównaniu z badaniami histopatologicznymi, jest niemożność oceny topografii tkankowej (wzajemnego położenia komórek, włókien, naczyń, itp.), dlatego też w przypadkach wątpliwych, ocena cytodiagnostyczna powinna być potwierdzona badaniem histopatologicznym.

Ocena preparatów cytodiagnostycznych wymaga dużej skrupulatności, wnikliwości i spostrzegawczości od oceniającego, dlatego też zalecane jest, aby specjalista cytomorfolog posiadał duże doświadczenie zawodowe.

Główne działy cytodiagnostyki to: cytodiagnostyka złuszczeniowa czyli exfoliatywna (m. in.: cytologia ginekologiczna, cytologia układu oddechowego, cytologia płynów z jam ciała) oraz cytodiagnostyka aspiracyjna (biopsje aspiracyjne cienkoigłowe).

* Patomorfologia to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC)

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest zabiegiem diagnostycznym z użyciem cienkiej igły iniekcyjnej i strzykawki. Badanie polega na nakłuciu zobrazowanej ultrasonograficznie zmiany, pobraniu (aspiracji) z niej komórek do światła igły, wykonaniu rozmazu cytodiagnostycznego oraz jego ocenie mikroskopowej.

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa wykorzystywana jest do diagnostyki nowotworowej głównie narządów „powierzchownych” takich jak: pierś, tarczyca, ślinianki, węzły chłonne oraz narządów „głębokich” np. wątroba, trzustka, śledziona. Oprócz chorób onkologicznych biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pozawala na wykrycie wielu innych schorzeń.

Wskazaniem do wykonania BAC są wszystkie podejrzane zmiany ogniskowe uwidocznione w badaniu usg lub zmiany palpacyjnie badalne. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest badaniem bezpiecznym, powoduje tylko miejscową traumatyzację związaną z wkłuciem igły. Skóra w miejscu wykonywania biopsji jest odkażona oraz znieczulona miejscowo.

BAC jest zabiegiem prostym oraz dobrze akceptowanym i tolerowanym przez pacjentów. W około 95% przypadków pozwala definitywnie rozstrzygnąć, czy podejrzana ultrasonograficznie zmiana jest rakiem, ale oceny musi dokonać specjalnie przeszkolony patolog. Ocena preparatów cytodiagnostycznych wymaga dużej skrupulatności, wnikliwości i spostrzegawczości od oceniającego, więc specjalista histopatolog lub cytomorfolog powinien posiadać duże doświadczenie zawodowe.

Immunohistochemia

Immunohistochemia to metoda laboratoryjna wykrywająca w materiale tkankowym (histopatologia) lub komórkowym (cytodiagnostyka) reakcję antygen-przeciwciało. Polega na zastosowaniu przeciwciała skierowanego przeciwko poszukiwanym antygenom występującym w badanej tkance (histopatologia) lub badanych komórkach (cytodiagnostyka). W wyniku tej reakcji tworzą się barwne, nierozpuszczalne substancje widoczne w mikroskopie świetlnym.

Immunohistochemia znajduje zastosowanie w diagnostyce różnicowej chorób, szczególnie nowotworów złośliwych. Pozwala sprecyzować diagnozę histopatologiczną lub cytologiczną, dobrze ją udokumentować oraz wykazać immunofenotyp nowotworu.

W niektórych przypadkach immunohistochemia dostarcza informacji o wrażliwości ogniska chorobowego, a w szczególności nowotworowego, na bardzo skuteczne leki (np. leki hormonalne lub herceptyna w raku piersi lub imatynib [Glivec] w nowotworach stromalnych przewodu pokarmowego i białaczkach).